برگزیدگان دومین جشنواره ملی ایده ها و اختراعات آب و هیدرولیک ایران

از مجموع ۱۷ اثر دریافت شده توسط دبیرخانه، سه اثر در غربالگری اولیه فاقد اعتبار لازم جهت شرکت در بخش اصلی شناخته شد. در نهایت از بین ۸ اختراع و ۶ ایده واصل شده و ارزیابی آنها توسط داوران مورد تایید بنی…

شرکت محققان علوم و فنون آب هیرکان به عنوان شرکت دانش‌بنیان تایید گردید

به نام خدابا توجه به ارزیابی شرکت محققان علوم و فنون آب هیرکان براساس مصوبه معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و بر مبنای مصوبه کارگروه، این شرکت از تاریخ 1399/12/19 در «فهرست شرکتها و موسسا…

دکتر امیر احمد دهقانی به عنوان پژوهشگر برتر استان گلستان در سال 1399معرفی شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی ­کاربردی استان گلستان، دکتر امیر احمد دهقانی، به عنوان پژوهشگر برتر در گروه فنی و مهندسی از بین پژوهشگران و فناوران برتر استان گلستان در سال 1399معرفی شد و در آئ…

نرم افزار STE در نمایشگاه مجازی هفته پژوهش استان گلستان 1399

نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گلستان با حضور مجازی 34 غرفه از دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و دانش بنیان، مراکز رشد و دانشگاه‌های استان در روز یکشنبه 16 آذر افتتاح شد. نرم افز…

انعکاس خبر طراحی و ساخت نخستین نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانه ها در سایت اصلی و کانالهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خبر طراحی و ساخت نخستین نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانه ها در سایت اصلی و کانالهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انعکاس یافت https://www.msrt.ir/fa/news/56881

نرم افزار STE در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‌، فناوری و فن‌ بازار گلستان رونمایی شد.

در روز (یکشنبه، 17 آذر) در سالن نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‌، فناوری و فن‌ بازار گلستان با حضور دکتر هادی حق شناس استاندار گلستان، دکتر نجفی نژاد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، روسای دا…

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان (نویسنده نرم افزار STE) به عنوان پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۸ انتخاب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان گلستان، آیین تجلیل از پژوهشگران برتر نمونه استان، در روز (یکشنبه، 17 آذر) در سالن نمایشگاه دستاوردهای پژوهش‌، فناوری و فن‌ بازار گلستان با حضور دکت…

عقد قرارداد استقرار هسته فناور در مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نرم افزار STE در نوزدهمین جلسه شورای مرکز رشد مورخ 98/9/5 مطرح و در مرحله رشد مقدماتی مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. این جلسه با حضور دکتر سید رضا هاشمی مدیر محترم مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه و کا…