بهينه‌سازي يك فعاليت مهم و تعيين‌كننده در طراحي ساختاري است. طراحان زماني قادر خواهند بود طرح‌هاي بهتري توليد كنند كه بتوانند با روش‌هاي بهينه‌سازي در صرف زمان و هزينه طراحي صرفه‌جويي نمايند. بسياري از مسائل بهينه‌سازي در مهندسي، طبيعتاً پيچيده‌تر و مشكل‌تر از آن هستند كه با روش‌هاي مرسوم بهينه‌سازي نظير روش برنامه‌ريزي رياضي و نظاير آن قابل حل باشند. هدف از بهينه‌سازي يافتن بهترين جواب قابل قبول، با توجه به محدوديت‌ها و نيازهاي مسأله است. براي يك مسأله، ممكن است جواب‌هاي مختلفي موجود باشد كه براي مقايسه آنها و انتخاب جواب بهينه، تابعي به نام تابع هدف تعريف مي‌شود. انتخاب اين تابع به طبيعت مسأله وابسته است.

الگوریتم‌ ژنتیک تکنیک جستجو در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی مدل، ریاضی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌های تکاملی است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت، جهش زیست‌شناسی و اصول انتخابی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش‌بینی یا تطبیق الگو استفاده می‌شود. الگوریتم‌های ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک‌های پیش‌بینی بر مبنای رگرسیون هستند. در مدل‌سازی الگوریتم ژنتیک یک تکنیک برنامه‌نویسی است که از تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می‌کند. مسئله‌ای که باید حل شود دارای ورودی‌هایی می‌باشد که طی یک فرایند الگوبرداری شده از تکامل ژنتیکی به راه‌حل‌ها تبدیل می‌شود سپس راه حل‌ها به عنوان کاندیداها توسط تابع برازش یا تابع برازندگی (Fitness Function) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و چنانچه شرط خروج مسئله فراهم شده باشد الگوریتم خاتمه می‌یابد. به‌طور کلی یک الگوریتم مبتنی بر تکرار است که اغلب بخش‌های آن به صورت فرایندهای تصادفی انتخاب می‌شوند که این الگوریتم‌ها از بخش‌های تابع برازش، نمایش، انتخاب و تغییر تشکیل می‌شوند.

نرم افزار STE برای یافتن بهترین جواب ها، راه حل ها، ضرایب و روش های موجود جهت برآورد هر چه دقیق تر بار رسوبی، سرعت جریان و دبی جریان از الگوریتم ژنتیک پیشرفته کد نویسی شده با فانکشن هایی مخصوص و مختص این نرم افزار کدنویسی شده است که قدرت خاصی در یافتن بهترین جواب ها در کمترین زمان ممکن ارائه خواهد داد. جهت بررسی و ارزیابی قدرت و سرعت بهینه سازی این الگوریتم کدنویسی شده، در نرم افزاری جداگانه و مستقل توابعی جهت آزمایش و آزمون این الگوریتم طراحی و توسعه داده شده است که در این نرم افزار امکان کدنویسی یک تابع دلخواه به انتخاب کاربر وجود دارد.

این نرم افزار با هدف آشنایی بیشتر مهندسین با قابلیت های منحصر به فرد نرم افزار برآوردگر بار رسوبی در رودخانه ها و آموزش بهینه سازی و الگوریتم ژنتیک به علاقه مندان و دانشجویان و همچنین استفاده کاربردی و سریع محققین، مهندسین و دانشمندان از الگوریتم هوشمند ژنتیک و پیشرفته کد نویسی شده در نرم افزار STE، توسعه داده شده و به صورت کاملا رایگان از جدول زیر قابل دریافت و نصب می باشد.

محصولسیستم عامللینک
STEGA Optimizor 3.86ویندوز x64/x86دریافت
STEGA Optimizor 2.1ویندوز x64/x86در دسترس نیست

آموزش نحوه دانلود و استفاده از نرم افزار STEGA Optimizor 3.86