Sediment Transport Estimator [STE]

نرم افزار برآورد گر بار رسوبی در رودخانه ها
یک نرم افزار مهندسی، طراحی شده برای انجام محاسبات هیدرولیک و هیدرولیک رسوب می باشد. با توجه به این مسئله که “دقت” از دیرباز همواره یکی از دغدغه های مهندسین هیدرولیک در محاسبه میزان بار رسوبی رودخانه‌ها بوده و با توجه به حجم بالای محاسبات هیدرولیکی ، روش های مختلف برآورد بار رسوبی، پارامتر های مختلف موجود در این روابط ، تعداد دفعات تکرار محاسبات برای داده های مختلف ، صعوبت نتیجه گیری از بین حجم بالای اعداد بدست آمده و غیره نیاز به یک نرم افزار مجهز به روابط روز با محیطی کاربر پسند و تنظیم شده برای افزایش دقت نهایی، از بین بردن خطا های احتمالی ناشی از ورود پیاپی اطلاعات و تکرار محاسبات توسط مهندسین کاملا محسوس می باشد.


Intelligent Methods for Sediment Transport Estimation [IM4STE]

روش های هوشمند برای برآورد بار رسوبی در رودخانه ها
به زودی …


Clean Water Producer System

سیستم تولید کننده آب پاک
تامین منابع آب شیرین پایدار به یک معضل در بسیاری از کشورهای جهان از تبدیل شده است. افزایش جمعیت و صنعتی شدن جهان از یک سو و از سوی دیگر تغییرات در میزان گرمایش دمای کره زمین که سبب افزایش خشکسالی، طوفان و سیل‌ در اقصی نقاط جهان شده است به مشکلات مربوط به کمبود آب دامن می‌زنند. از این رو، این شرکت اقدام به تولید یک سیستم تولید آب پاک با رویکردی جدید به نام (CWPS) برای تولید آب پاک و سیستم آبیاری هوشمند را پیشنهاد می‌دهد. سیستم تولید کننده آب پاک (CWPS)، یک دستگاه ساده و با فناوری خاص که توسط نیروی باد و پنل‌های خورشیدی تغذیه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده است که بتوان آن را براحتی نصب و نگهداری کرد. CWPS آب را از بخار آب موجود در هوا تامین کرده و از آن برای تولید آب استفاده می کند. از این سیستم در هر آب و هوا یا دمای متفاوتی می توان استفاده کرده که کاربردهای زیادی خواهد داشت. از آب پاک تولید شده توسط این دستگاه هم می توان برای نوشیدن یا مصرف معمولی و هم می توان از آن برای آبیاری در کشاورزی استفاده کرد. این دستگاه قادر است شرایط خاک و پارامتر هایی مانند رطوبت و دما اندازه گیری کرده و با توجه به نیاز گیاهان یا درختان آبیاری را به صورت خودکار انجام دهد.